Nedávno jsem obdržel zajímavý námět na článek a rád bych se s Vámi o něm podělil. Trendem dnešní moderní doby je jízda na všem možném, tím častěji, pokud to má elektrický pohon a není na to potřeba řidičského oprávnění. V ulicích každý den potkáváme různá elektrokola, elektrokoloběžky a jiné vymoženosti. Zkoušeli jste však někdy zamyslet nad tím, kdo za Vás uhradí škodu, pokud například zraníte osobu nebo poškodíte něčí majetek na kole, elektrokole či elektrokoloběžce?

Zatím platí to, že k provozu ani jednoho z výše uvedených vymožeností nepotřebujete tzv. pojištění odpovědnosti z provozu, lidově řečeno též povinné ručení. U elektrokoleběžek sice Evropská Unie schválila povinnost sjednání povinného ručení, na implementaci zákona se však ještě čeká a tudíž to zatím není povinné.

Proto je zde opětovně otázka, kdo tedy za Vás uhradí výše uvedenou škodu? Odpověď je jednoduchá. Máte-li sjednáno pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, toto pojištění kryje mimo jiné i škodu, kterou způsobíte třetí osobě na kole, lyžích, bruslích, koloběžce atd… Toto samozřejmě platí v případě, pokud se nejedná o činnost spojenou s nějakým závodem apod… Samozřejmě je dobré mít u tohoto pojištění sjednaný limit v dostatečné výši, aby se nestalo, že někomu způsobíte škodu např. na zdraví ve výši 5mil. Kč (těžká zranění s trvalými následky) a limit krytí Vašeho pojištění bude činit jen např. 2mil. Kč. V tomto případě byste zbylé 3 mil. Kč museli zaplatit ze svého.

Závěrem dodám, že pojištění odpovědnosti Vás samozřejmě nezbavuje trestněprávní odpovědnosti. Jinými slovy platí, že i když za Vás pojišťovna zaplatí újmu na zdraví či majetku, můžete být následně trestně stíháni. Tak hlavně jezděte opatrně a buďte ohleduplní…

Broker-Pool.cz