Máme začátek dubna a tedy opět můžeme s  odstupem měsíce vyhodnotit, jak se našim portfoliím dařilo v této době. Pojďme se na to podívat:

jednorázové investice od 1.1.2019 pravidelné investice od 1.1.2019
Portfolio Lidských potřeb 6,48 Nemovitostní grál Conseq -6,07
Nemovitostní grál Conseq 2,48 Nemovitostní grál Tesla -6,72
Zlatý grál 2,43 Ptf. Lidských potřeb -8,05
Nemovitostní grál Tesla 0,62 Ray Dalio portfolio -8,86
Ray Dalio portfolio -2,42 Zlatý grál -10,06
Dluhopisový grál -2,84 Dluhopisový grál -11,24
BP dynamické portfolio -4,07 BP dynamické portfolio -11,61
BP vyvážené portfolio -6,24 BP vyvážené portfolio -13,39
Nobelova nadace portfolio -8,17 Nobelova nadace portfolio -14,24
Active invest dynamický -10,60 Active invest dynamický -16,25

 

Portfolio lidských potřeb

Portfolio lidských potřeb se na jednorázovém vkladu ukázalo jako nejvíce odolné. Vychází to z  logiky tohoto portfolia. Ekonomika a život obecně se zastavil. Velká část populace nejen u nás, ale i po světě, je doma, na nucené dovolené nebo v  karanténě. Málokdo takovou situaci zažil, jen pamětníci vzpomínají na uhelné prázdniny. Lidé omezují zbytné aktivity a zaměřují se na základní životní potřeby. Čím hlubší a delší bude krize, čím větší bude nezaměstnanost, čím více nakažených a zavřených v  karanténě, tím více toto portfolio bude profitovat. Protože se Covidová křivka teprve začíná možná zplošťovat (a to se bavíme v  podstatě jen o ČR, kde jsme to rouškami vyrobenými sami doma slušně ubrzdili, na rozdíl od jiných zemí, kde se o rouškách teprve začíná uvažovat, když mají počet nakažených v  řádu statisíců), a zdaleka nejsme za kulminací, je poměrně slušná šance, že tato odvětví budou prosperovat ještě nějakou dobu.

Nemovitostní grál Conseq a Nemovitostní grál Tesla
Dále v  tabulce vidíte dva Nemovitostní grály, jeden na bázi Consequ realitního a jeden na Tesle. Transakce s  nemovitostmi se nedají s  rychlostí obchodů s  akciemi srovnávat, proto se hodnota nemovitostních fondů víceméně drží. Dlouhodobě v kritických letech se dá předpokládat ochlazení poptávky, a tedy i zastavení růstu cen nemovitostí, nebo dokonce jejich snižování. To ale zjistíme až za nějakou dobu. Rozdíl mezi těmito dvěma nemovitostními fondy: Conseq realitní je 3,5x více zadlužený než Tesla, přitom má poloviční WAULT (průměrná doba do konce nájemních smluv… delší = stálejší). Tesla by tedy měla být delší držák (v době této krize nevykázal ztrátu), i když nejspíše neponese až takový výnos.

Zlatý grál a portfolio podle Ray Dalia   
Dále vidíme dvě portfolia, které obsahují část ve zlatě – Zlatý grál a Ray Daliovo portfolio. Již dříve jsme uváděli, že zlato funguje jako jakési antikrizové aktivum. Do zlata se uchylují lidé, když nastávají nepokoje, války, krize, nesouhlasy s  finančními reformami. Protože podle indikátorů v  loňském a počátkem letošního roku měla krize nastat a čekal se jen spouštěč, prezentovali jsme, že je dobrý nápad část portfolia alokovat do zlata. Pravda, když došla koronavirová infekce do západního světa, tak se propadala skoro všechna aktiva, ovšem zlato se během krátké doby rychle zvedlo, podobně jako ve finanční krizi před jedenácti lety a nyní je nad hodnotou před infekcí. I u zlata platí to, co u Portfolia lidských potřeb – pokud bude stávající stav pokračovat, a krize prohlubovat, dá se očekávat zvednutí cen zlata. Jako důkaz uvádíme – už cca týden se zlato v  podstatě nedá koupit, eshopy jsou vyprodané, poptávka je velká. Fyzické zlato se k  nám jednoduše přes zavřené hranice dostane jen obtížně a slévárny také nejedou na plný výkon, asi tak jako všechny společnosti. V  současné době je však pořád možné zlato získat přes program Aurenta. Máme informaci, že poptávky a nákupy v rámci Aurenty jsou kryté zlatem, což si můžete vyzkoušet tak, že si necháte naspořené zlato (i kdyby to bylo jednorázovým nákupem zaplacené) fyzicky poslat domů.
Další portfolio je Dluhopisový grál, neboli Harry Markowitzem navržené portfolio ve složení 60% akcií a 40% dluhopisů. Toto portfolio se považuje za klasiku v investicích, kdy akciová složka reprezentuje výnos, avšak kolísání, kdežto dluhopisová složka konzervativní složku. Když nastal pokles na akciích, dluhopisová fungovala jako jakýsi držák. Poměr 60:40 snižoval celkovou volatilitu, přičemž nesnižoval výnos. Vzhledem k pozici v tabulce je vidět, že Markovitz dostal Nobelovu cenu oprávněně. Náš Dluhopisový grál má v dluhopisové části JTBond, tento fond zažil za poslední měsíc propad jen něco přes 8%, avšak aktuální výnos do splatnosti vzrostl na 6,4% a oproti předchozím měsícům tak výrazně stoupl střednědobý výnosový potenciál fondu, a tedy i celého tohoto portfolia.

Našimi nejstaršími portfolii jsou BP dynamické a BP vyvážené. Tato portfolia jsou složena každé ze šesti fondů, přičemž každý je z jiné oblasti. Součástí jsou fondy akciové celosvětové i emerging markets, dividendové, nemovitostní, fondy dluhopisové se státními dluhopisy i korporátními. Tato portfolia jsou založena na tom, že se skládají z více aktiv a je malá šance, že by nastala situace, kdyby se snižovala hodnota všech aktiv zaráz. Tato diverzifikace má pozitivní vliv na menší kolísání.

Dalším je portfolio Nobelovy nadace. Toto portfolio funguje sedm dekád, je na něm postavena strategie, kterou úspěšně používá Nobelova nadace při zhodnocování dědictví po švédském průmyslníkovi Alfredu Nobelovi. Skládá se z devíti fondů, každé z jiného sektoru. Je určeno pro větší portfolia klientů, jejichž cíl je především udržení hodnoty.

Za těmito portfolii se s  dvouprocentní ztrátou umístil fond fondů Active invest. Dynamické varianta má oproti jiným fondům o něco vyšší nákladovost, vyznačuje se relativně malou expozicí do severoamerického regionu (jen 20%), což je poměrně škoda, když uvážíme, že USA je dlouhodobě poměrně silná ekonomika.

Jak nyní investovat?

Z grafu a technické analýzy to na první pohled vypadá, že pád akcií byl zastaven a jedeme dál.   Viz graf níže.


Nicméně fundamenty říkají něco jiného. Velké světové ekonomiky teprve nyní zažívají prozření z toho, že rezervy společnostem i lidem docházejí, a dochází jim také, že tento stav se nevyřeší během týdnů, ale následky tu budou měsíce, i léta. Indikátory nevykazují dobré hodnoty.

Nikdo nemá křišťálovou kouli, nikdo neví, kdy a jak hluboko trhy půjdou. Z médií od různých analytiků vyplývá, že:

  1. nyní, tedy po poklesu, je třeba co nejdříve začít jednorázově vkládat prostředky, aby nám neutekla příležitost vložit za levno (toto propagují především lidé, nějak navázáni na obchodní společnosti),
  2. indikátory ukazují, že ještě nemusíme být na dně krize, a tito očekávají že po krátkodobém oddechu se aktiva vydají k dalším poklesům a tedy vhodná doba pro vkládání dalšími penězi teprve přijde (toto propagují nezávislí ekonomové).
    Protože chceme klienty ochránit před špatným rozhodnutím, ale zároveň jim nenechat utéci příležitosti, navrhujeme pokračovat primárně v akciových defenzivních titulech, jako je Portfolio lidských potřeb nebo Zlatý grál. Zde také navrhujeme upsat nové peníze. Ovšem s  tím, že jednorázové vklady je třeba rozdělit na více vkladů, například na dvanáct dílů a po měsíci rozinvestovat. Tím se do velké míry sníží riziko špatného odhadu, kde to akciové dno leží. Pokud máte rozjeto jakékoli jiné portfolio – Nobelovo, Ray Daliovo, BP portfolia … nechme to alokováno tam, kde to nyní je, ovšem je třeba využít současných cen, a nezastavovat trvalý příkaz (v případě, že investujete pravidelně). Pokud máte dnes Active invest nebo CQuadrat (který dokázal už z principu jeho fungování velmi slušně zbrzdit akciový propad), náš návrh zní  – provést odkup a realokovat prostředky do některého z výše uvedených portfolií.

 

Autor: Ondřej Blaštík

Broker-Pool.cz