V řadě ekonomických opatření, která mají zmírnit dopady koranavirové pandemie je i odklad splátek hypoték pro všechy, kdo jsou zasaženi krizí.

Náš partner v oblasti úvěrů GOLEM FINANCE, s.r.o. zpracoval přehled opatření jednotlivých bank. Zde si můžete prohlédnout souhrn informací rozdělený podle jednotlivých bank, takže si snadno můžete dohledat tu svoji.

Informace jsou platné k 20.3.2020

 

Česká spořitelna / Stavební spořitelna České spořitelny

Klientům odložíme splátky úvěrů a hypoték o 3 měsíce a navíc po tuto dobu za ně budeme platit pojištění schopnosti splácet (pokud si ho sjednali). S odklady splátek začínáme od 1. dubna 2020 a předpokládáme, že tato nabídka potrvá jeden měsíc.

Odklady splátek na 3 měsíce se budou týkat fyzických osob a podnikatelů a půjde o spotřebitelské úvěry, hypotéky, úvěry ze stavebního spoření nebo leasingové a firemní úvěry. Odklad splátek se netýká revolvingových produktů jako je kontokorent, Peníze na klik, kreditní karty a úvěry s garancí EIF pro Start up.
Žádosti budeme sbírat online přes náš web https://ww.csas.cz/cs/page/odlozeni-splatek a potvrzovat je klientům do George a e-mailu. Pokud klient nemá přístup na web, neumí vyplnit formulář, pomáhá mu jej vyplnit klientské centrum nebo bankéři v pobočkové síti.
Záznam v registru
Reportovat standardně budeme, ale u klientů, kteří řádně splácejí a k datu žádosti nebudou v prodlení, nepošleme do registru negativní informaci o odložených splátkách nebo restrukturalizaci.
A jaké všechny výhody to přinese klientům?
 • Klient má 3 měsíce na to, aby se dostal z případných finančních nesnází a uspořádal si své finance; naši bankéři mu v tomto mohou poradit.
 • Klientům s úvěry na bydlení (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření) – nebudeme v průběhu odkladu účtovat žádné úroky ani poplatky.
 • Ostatním úvěrovým klientům odsuneme daný úrok do dalších splátek. Budeme účtovat pouze jejich sjednanou úrokovou sazbu. U degresivně splácených úvěrů MSE (týká se to úvěrů firemních klinetů, kdy splácí zvlášť jistinu a a zvlášť úrok) budou klienti po dobu odkladu splátky nadále splácet pouze úrok.
 • Pokud mají klienti úvěr pojištěný, pak po 3 měsíce, kdy mají splátku odloženou, za ně platíme pojištění schopnosti splácet.
 • Klienti, kteří řádně splácejí a k datu žádosti nebudou v prodlení, nebudou mít žádnou negativní informaci o odložených splátkách v bankovním registru.
 • Chceme co nejrychleji pomoci – jednoduchý formulář, rychlé schválení.
 • Pro firmy s individuálním financováním, které mají svého firemního bankéře nebo relationship manažera, je odložení splátek na individuální dohodě mezi firmou a bankéřem.

 

Equabank

Hypoteční úvěry

Aktuálně jemožné udělat pouze odklad splátky jistiny a odklad nelze udělat u nejbližší splátky, tzn. že nejbližší splátka proběhne celá a až u následující splátky bude možnost odkladu jistiny.

Equa pracuje na změnách, aby byla schopna odložit splátky hypotečního úvěru, a to už od nejbližší následující splátky.

Jak to funguje?

O odklad lze zažádat e-mailem na Call Centru, pobočce nebo u svého poradce

Spotřebitelské úvěry

 • je možný od dubnové splátky
 • klient se může obrátit na Call Centrum (222 010 222, klientske.centrum@equabank.cz) případně na nejbližší pobočku nebo finančního poradce

 

Hello bank

Odklad splátek je řešen vždy individuálně

V případě, že se v důsledku aktuální situace váš klient dostane do problémů se splácením, má možnost se ozvat přes kontaktní formulář, abychom pro něho mohli najít individuální řešení.

Odklad splátek ani informace o těchto odkladech nejsou reportovány do úvěrových registrů. Doporučuji prověřit, zda klient má sjednané pojištění schopnosti splácet úvěr od naší sesterské BNP Paribas Cardif Pojišťovny. Pojišťovna potvrdila, že COVID-19 patří do skupiny virových onemocnění, které jsou kryty jejich pojištěním. Pojištěný klient tak může v případě pracovní neschopnosti (a dalších rizik) žádat pojišťovnu o úhradu celých měsíčních splátek úvěru.

 

Hypoteční banka /Československá obchodní banka

Přicházející týdny mohou být pro mnoho našich klientů náročné nejenom psychicky, ale i finančně. Proto v následujících dnech nabídneme zaměstnaným klientům a OSVČ 3-měsíční odklad hypotečních a spotřebitelských úvěrů, a to v případě, že je současný stav ekonomicky poškodí.

 

Komerční banka

Žádosti budeme sbírat přes náš web https://www.kb.cz/cs/obcane/pujcky/odlozeni-splatek

Odklad splátek bude řešen individuálně, bude umožněn po dobu tří měsíců a klient bere na vědomí, že povinnost platit úroky nebude případnou dohodou a odkladu splátek dotčena.

 

mBank

Připravujeme možnost odložit splátky až na 3 měsíce v souladu s doporučením České bankovní asociace. V tuto chvíli pracujeme na technickém řešení. Tato možnost se bude týkat jak hypotečních úvěrů, tak klasických půjček. Pracujeme na tom, aby vše šlo vyřešit z pohodlí domova a samozřejmě zdarma. O možnostech využití budeme informovat v nejbližší možné době.

 

Moneta Money Bank

Klientovi odložíme 3 měsíční splátky (úvěr se bude dále úročit, ale úroky, poplatky související s úvěrem, včetně pojištění, případně historické poplatky za vedení úvěrového účtu se nebudou inkasovat).

Adekvátně prodloužíme splatnost úvěru + 1 měsíc navíc. Dohromady se tak splatnost úvěru prodlouží o 4 měsíce.

Výše všech zbývajících anuitních splátek po odkladu zůstane nezměněna s výjimkou poslední splátky, jejíž výše se může lišit.

Délka splácení je prodloužena o 4 měsíce, protože úvěr je i během odkladu nadále úročen. Pokud by nedošlo k prodloužení o jednu další splátku, byla by poslední klientova splátka v mnoha případech velmi vysoká.“

V případě, že je úvěr sjednán s pojištěním, je úvěr pojištěn i při odkladu splátek.

Není-li níže uvedeno jinak, klient může během odkladu splátek provádět veškeré standardní operace, které produkt umožňuje, tj. úkony jako předčasné splacení (úplné i částečné, změnu data splátky apod.).

Pokud klient již aktuálně (v době žádosti o odklad) není v prodlení se splácením úvěru, odklad splátek se nepromítne do úvěrových registrů.

Uvedené podmínky platí pro:

 • Expres půjčku
 • Expres Plus
 • Konsolidaci půjček
 • Konsolidaci Plus
 • Hypotéku
 • úvěr Expres Business vč. konsolidace EB
 • Splatný Flexikredit

 

Postup pro zadání žádosti:

Veškeré požadavky budou řešeny přes web: https://www.moneta.cz/odklad-splatek, kde si klient stáhne dokument „Žádost o dočasný 3-měsíční odklad splátek “ (dále jen „Žádost“), který bude platný pro všechny výše uvedené splátkové úvěry.

Vyplněnou „Žádost“ klient vytiskne, podepíše a následně odešle do sběrné e-mailové schránky odkladsplatek@moneta.cz.

Žádost je nutné doručit do Banky alespoň 10 dní před datem splátky, od které bude chtít klient splácení odložit.

Pro zajištění lepšího zpracování je nutné vyplnit samostatnou „Žádost“ pro každý úvěr.

Modrá pyramida

Klienti mohou žádat o odklad splátek až o tři měsíce. Nabídka se vztahuje na fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele.

Pro bližší informace se klienti mohou obracet na e-mailovou adresu podpora.splaceni@mpss.cz

Informace na webu Modré pyramidy.

Oberbank

Aktuálně nemáme žádné informace.

 

Raiffeisenbank

Každý jednotlivý případ budeme posuzovat individuálně a s maximálním respektem k individuálním potřebám klienta. Žádosti budeme přijímat elektronickou cestou. Konkrétní postup, jak přesně žádost podat, zveřejníme co nejdříve na webových stránkách banky a sociálních sítích.

 

Raiffeisen stavební spořitelna

Klientům umožníme ZDARMA posun splácení splátek úvěru a dospořování o max. 3 měsíce.

Co má klient udělat, aby mu byl povolen odklad splátek:

 • podat žádost o posun splátek a vkladů na speciálním formuláři RSTS a dále bude k dispozici v kontaktním centru RSTS
 • čestné prohlášení (je součástí žádosti o posun splátek), že jeho finanční situace je ovlivněna koronavirovou epidemií
 • podmínkou kladného vyřízení žádostí je, že na úvěrovém a spořícím účtu jsou k uplynulému měsíci uhrazeny všechny nedoplatky.

Jak zaslat formulář do RSTS:

 • registrovaným e-mailem (ten, co je pro SIS), který je podepsán prostým elektronickým podpisem, tj. klient v těle e-mailu uvede celé své jméno nebo
 • zaslaný datovou zprávou do datové schránky RSTS nebo
 • zaslaný z jiného než registrovaného e-mailu doplněného o naskenovaný doklad totožnosti, který je podepsán prostým elektronickým podpisem a obsahuje souhlas klienta s pořízením fotokopie dokladu totožnosti nebo
 • verifikován kontaktním centrem RSTS a hovor je nahráván nebo
 • ověřen oprávněným zástupcem RSTS nebo úředně.

Účinnost posunu splátek a vkladů:

Pokud již splátka a vklad jsou zaplaceny za měsíc, ve kterém byla žádost o posun doručena, bude účinnost posunu nastavena od následujícího měsíce.

Pokud splátka a vklad po doručení žádosti o posun nejsou nezaplaceny, bude účinnost posunu stanovena již od měsíce podání žádosti.

Posun splátek a vkladů dle tohoto mimořádného opatření nebude posuzován jako nedoplatek a NEBUDE hlášen do registrů.

 

Sberbank

 • Snížení splátek je realizováno pouze pokud je klient ve finanční tísni nebo se do ní prokazatelně dostane,
 • žádost o úlevu ve splácení musí vždy podat samotný klient, a to s dostatečným časovým předstihem, tj. 5 pracovních dnů a více (žádosti s kratším termínem nelze technicky zpracovat),
 • žádost musí být do Banky doručena buď elektronicky z e-mailu klienta, nebo v nezbytných případech v písemné podobě,
 • klient aktuálně nesmí být po splatnosti vůči Bance,
 • snížení splátek bude realizováno pro splátky nejdříve od 01.04.2020,
 • vždy dojde k úpravě splátkového kalendáře předmětného úvěru tak, aby byl zachován původní termín splatnosti. Dojde tedy k navýšení zbývajících měsíčních splátek,
 • odklad splátek je zdarma,
 • jistina bude navýšena na celé stokoruny směrem nahoru,
 • do úvěrových registrů je reportováno formou restrukturalizace (aktuálně jednáme s regulátorem ohledně možné změny přístupu ve vykazování),
 • sepsání žádosti neznamená její automatické schválení, každá žádost je ze strany banky individuálně posouzena.

Žádost o snížení splátek zasílá klient na e-mailovou adresu: ecl@sberbank.cz

 

UniCredit Bank

V tuto chvíli pro vás připravujeme možnost odkladu splátek hypotečních úvěrů, úvěrů PRESTO půjčka a úvěrů pro drobné podnikatele a živnostníky.

Wüstenrot hypoteční banka, Wüstenrot stavební spořitelna

Každou žádost a situaci budeme řešit maximálně citlivě a individuálně a společně s klienty hledat vhodná řešení pomoci, a to bez ohledu, zda toto bylo způsobeno aktuální situací kolem koronaviru nebo jinou životní situací. Vhodným řešením může být odklad splátek, rozložení splátek v čase či další varianty dle situace klienta. V případě potřeby využijte emailovou adresu kontakt@wuestenrot.cz.

Intenzivně pracujeme nyní na hledání dalších řešení nastalé situace, o kterých budeme v nejbližších dnech informovat.

 

S dotazy se neváhajte obrátit na svého finančního poradce.

Autor: Petra Machová a GOLEM FINANCE s.r.o.

page8image18887808 page8image18886464
Broker-Pool.cz