Asi jste už někdy slyšeli o pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě, dále někdy také lidově nazývaném „pojištění na blbost“. Pojďme si však nejprve toto pojištění trošku přiblížit z hlediska teorie, abychom pochopili, jak funguje.

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě kryje škody způsobené třetím osobám na zdraví, majetku a dále s tím související finanční škody. Tím však jeho výčet nekončí. Kryje dále také nemajetkové újmy (citové) a dále také tzv. regresy zdravotních pojišťoven a orgánů sociální správy. Podmínkou toho, aby za Vás pojišťovna uhradila poškozenému škodu je skutečnost, že ji musíte způsobit svým prokazatelným zaviněním. Tato škoda však nesmí být způsobena úmyslně nebo v souvislosti s trestným činem či hrubou nedbalostí a také nesmí být způsobena pod vlivem alkoholu nebo návykové látky (zjednodušeně).

Málokdo tuší, že toto pojištění kryje ve většině případů i všechny osoby (tzv. spolupojištěné osoby) žijící ve společné domácnosti s pojištěným. Zde je však potřeba říci, že toto pojištění nekryje škody, které si způsobí tyto osoby mezi sebou, až na určité výjimky. Výklad, co znamená „spolupojištěná osoba“ se však napříč pojišťovnami liší a je třeba si na něj dát pozor. Fakt, že daná osoba žije s vámi ve společné domácnosti totiž ještě nemusí znamenat, že je tímto pojištěním automaticky kryta na odpovědnost za škodu.

Nyní si uveďme několik příkladů škod způsobených v běžném občanském životě: Srazíte někoho při rekreačním lyžování, čímž dojde k jeho újmě na zdraví a vzniku trvalých následků úrazů. Pojišťovna za vás z tohoto pojištění vyplatí poškozenému jednak bolestné, dále snížení společenského uplatnění, ušlý zisk atd. Tím však náš výčet nekončí. Z pojištění budou také uhrazeny částky, které po vás bude vymáhat zdravotní pojišťovna poškozeného a dále pojišťovna, u které je poškozený úrazově pojištěn. V poslední řadě i škodu na majetku poškozeného, zde by se mohlo jednat například o zlomené lyže, rozbité hodinky atd.

Dalšími případy může být například vytopení sousedů hadicí z pračky, způsobení dopravní nehody na kole (tady pozor na výše zmiňovaný alkohol), děti pojištěného něco rozbijí v obchodě, pojištěný zraní jinou osobu při rekreačním sportu, pes vytrhne majiteli vodítko z ruky, uteče a někoho pokouše atd.

Mezi lidmi však panuje mýtus, že toto pojištění funguje vždy, pokud se přiznáte k zapříčinění škody. Toto však není pravda, jelikož zapříčinění škody Vám musí být vždy prokázáno. U větších škod často končí tyto případy u soudu. Navíc u větších škod na zdraví hrozí škůdci také trestněprávní postih, který není vyloučen tím, že za něj pojišťovna zaplatí újmu poškozenému, na to pozor.

Jak vysoký limit plnění byste měli mít sjednán? Samozřejmě nelze dopředu předvídat, jako velkou škodu můžete způsobit.  Pokud však pravidelně sportujete, jezdíte na kole, lyžích, bruslích apod., osobně doporučuji minimálně 10 mil. Kč. Zranění již výše uvedeného lyžaře, zejména pokud se bude jednat o dobře situovaného podnikatele, vás může vyjít velmi draho a v některých případech se jen bolestné bude pohybovat v částkách desetitisíců až statisíců EUR, nemluvě o dalších nákladech, které budou výrazně vyšší. Pojišťovny na našem českém trhu zatím umožňují nastavit limit až do 50 mil. Kč, kdy pojistné za takto vysoký limit se pohybuje okolo 2 tis. Kč ročně. Nikdo Vám samozřejmě nebrání uzavřít si těchto pojištění několik napříč pojišťovnami a mít celkový limit znásoben… V praxi se však toto pojištění sjednává společně s pojištěním domu, bytu, či domácnosti. Zde vám zpravidla pojišťovny poskytnou slevu za to, že jste si u nich v rámci jednoho pojistného produktu sjednali širší pojistnou ochranu. Potom Vás limit 10 mil. Kč může vyjít někde okolo 1 tis. Kč ročně. Zkuste v paměti zapátrat, kolik platíte ročně za povinné ručení…

Mějte na paměti, že v běžném občanském životě můžete způsobit stejně velkou nebo větší škodu, jako při řízení vozidla, např. na jíž dříve zmiňovaném kole. Na kolo se však povinné ručení nevztahuje.

Můj osobní názor je ten, že každý člověk, který má občanský průkaz, dech a tep (trošku nadneseně…) by měl mít sjednáno toto pojištění, protože může někomu jinému způsobit škodu nejen na zdraví či majetku. Zejména při větších škodách si můžete přivodit tzv. „ekonomickou sebevraždu“, pokud toto pojištění nemáte sjednáno. Já tomu zkrátka říkám takové „povinné ručení na běžný občanský život“.  Buďte opatrní…

Broker-Pool.cz